Nấm Linh Chi rừng Gia Lai (500g - 2 túi)

SKU:SP000115
2,300,000₫
 Nấm Linh Chi rừng Gia Lai (500g - 2 túi)
 Nấm Linh Chi rừng Gia Lai (500g - 2 túi)
 Nấm Linh Chi rừng Gia Lai (500g - 2 túi)
 Nấm Linh Chi rừng Gia Lai (500g - 2 túi)