Mỹ phẩm Laura Sunshine Nhật Kim Anh Vĩnh Long

 

Liên hệ

  • Địa chỉ: 64B Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

  • Email npplaurasunshine@gmail.com

  • Điện thoại 08.5454.9595 -  0988.408.741

  • Thời gian làm việc:Thứ 2 đến Chủ nhật từ 8h đến 20h