Voucher siêu sale 10.10 trên shopee của Mỹ phẩm Nhật Kim Anh

Voucher siêu sale 10.10 trên shopee của Mỹ phẩm Nhật Kim Anh

 

Mua hàng trên shopee để được ưu đãi 10.10: https://shope.ee/LD6We7SYD

- Voucher 0H - 23H59 10/10 (Mọi ngành hàng)

 •  Mã AFFVA- Giảm 22K đơn từ 99K.

 •  Mã AFFROI- Giảm 25K đơn từ 99K.

 •  Mã AFFDA- Giảm 15% tối đa 68K đơn từ 399K.

 •  Mã AFFU40- Giảm 15% tối đa 99K đơn từ 499K.

 •  Mã AFFROAI- Giảm 15% tối đa 200K đơn từ 750K.

 

- Voucher 0H - 23H59 10/10 (Mọi ngành hàng)

 •  Mã AFFSAU- Giảm 30K đơn từ 99K. (Thời trang - sức khỏe - sắc đẹp) 

 •  Mã AFFDRAGON- Giảm 45K đơn từ 245K.

 •  Mã AFFCORN- Giảm 20% tối đa 50K đơn từ 199K.

 •  Mã áp dụng cho một số người dùng nhất định

 

- Voucher 09/10 - 10/10 (Mọi ngành hàng)

 •  Mã AFFUQ45- Giảm 20% tối đa 30K đơn từ 99K.

 

💥 Mã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 0H 9.10 - 23H59 10.10

Mã độc quyền từ Đường đua Bá Chủ Cày Đơn:

 • Mã AFFGMNC4 - Giảm 40K đơn từ 185K

 

💥 Mã bắt đầu có hiệu lực từ 0H - 23H59 ngày 10.10, thêm lượt sử dụng 9H và 12H

Mã độc quyền từ Đường đua Bá Chủ Cày Đơn:

 • Mã AFFGMYW5 - Giảm 30K đơn từ 99K

 • Mã AFFGMNE1 - Giảm 40K đơn từ 185K

 

Mã độc quyền từ CT TTLK dành cho Người bán: 

 • Mã AFFUNAE1 - Giảm 24K đơn từ 99K

 • Mã AFFUNIX5 - Giảm 35K đơn từ 190K

 • Mã AFFUNYN7 - Giảm 20% tối đa 70K đơn từ 299K

 

💥 Mã bắt đầu có hiệu lực từ 9H - 23H59 ngày 10.10

Mã độc quyền từ Đường đua Bá Chủ Cày Đơn:

 • Mã AFFGMRM3 - Giảm 150K đơn từ 549K

 • Mã AFFGMBD3 - Giảm 25% tối đa 99K đơn từ 299K

 • Mã AFFGMQU0 - Giảm 25% tối đa 99K đơn từ 299K

Bài sau →

Bình luận